Kampanjwebben Vi kan webb

Sociala medier som marknadsföring

sociala-medierVikten av att som företag synas i sociala medier blir allt mer tydligt. Det har länge varit allmänt känt att sociala medier är det nya sättet att marknadsföra sig på, men nu syns det verkligen svart på vitt. På sociala medier kommunicerar man med potentiella och befintliga kunder och annonserar på ett sätt som blivit en del av vardagen.

 För att marknadsföra sitt företag behövs bland annat profilreklam för att komplettera webben och reklam på nätet, men viktigt är att inte missa de sociala medierna. Att som företag synas i sociala medier och annonsera där gör att man syns bättre i användares vardag, och därav potentiella kunder och målgruppers vardag. En plats som de frivilligt vistas på.

Överger traditionell reklam

Fler och fler företag och organisationer överger traditionell reklam helt för att satsa på det digitala och sociala medier, vilket för vissa kan te sig bra. Men för att säkra att man når ut till en bred målgrupp eller om man är osäker på om ens målgrupp är mycket aktiv i digitala sfären så kan det vara smart att synas på alla typer av plattformar, både mer traditionella och digitala. Men fokus bör ligga på det digitala eftersom det är där mest kommunikation och marknadsföring faktiskt sker.

Annonsering i sociala medier kommer gå om dagstidningar

Och vi ser redan hur utvecklingen går mer och mer åt det digitala hållet och mot sociala medier. Den totala summan som världen lägger på annonsering i sociala medier förutspås gå om dagstidningar om ca 4 år, baserat på en rapport från Zenith.

 ”Reklamutgifterna i sociala medier ökar med 20 procent per år och kommer vid 2019 vara värt 50,2 miljarder dollar, jämfört med 50,7 miljarder dollar för dagstidningar. Vid 2020 kommer sociala medier ha gått om dagstidningar”, skriver Dagens Media.