Kampanjwebben Vi kan webb

När webben övervinner allt

Webben hjälper idag både företag och privatpersoner att nå resultat som aldrig hade varit möjligt om den mest tekniska detaljen på kontoret eller i hemmet hade varit en elektronisk pennvässare, som tillbehör till pennan och pappret. När det gäller samarbeten mellan olika grupper och de sociala kontakterna är webben ovärderligt, även om det främst är de funktioner på själva webben som idag betyder mest. För många har de verktyg som www.projectplace.se utvecklat för projektsyrning blivit extra viktiga. Med hjälpen från Projectplace blir det lättare för alla typer av team att lösa sina dagliga uppgifter och mål och på köpet både göra arbetet tidseffektivt och smidigare. Dock finns det fortfarande projektarbeten av enklare och mindre tekniska slag, ofta sker dem i skolmiljö, som detta.

Att arbeta i team handlar trots allt om att kunna göra uppgifter på ett sätt som man inte hade klarat att utföra dem om man hade varit ensam. Precis som i videoklippet kan man i många situationer tjäna på att vara en grupp. Såväl privat som på arbetet.