Kampanjwebben Vi kan webb

Kampanjer som syns

I dagens reklamvärld är det lätt för företagen att bli missade bland alla reklamskyltar och affischer, även i tidningarna syns det ett myller av reklamannonser. Hur syns man då som företag i det här bruset som uppstår av konkurrerande företag? Det är den frågan som alla ställer sig och ingen har det direkta svaret på egentligen. Några banderoller med text kan till exempel ha större genomslagskraft än en reklamannons i tidningen. Reklambranschen utvecklar ständigt nya sätt att marknadsföra på och forskare utvecklar samtidigt ständigt nya sätt att ta reda på slagkraften av en reklam. Tidigare har marknadsundersökningar varit av formen enkäter där man rättframma frågor till kunden om deras vanor och upplevelser av reklam och kampanjer. Resultaten blir dock påverkade av människans moral och idéer om hur man får eller inte får tycka. Om svaret är ”en timme framför TV:n” så kanske det snarare är två eller till och med tre, men det undviker man att säga om man anser att det är för mycket. Forskning har dock visat att direktreklam är något som vi uppskattar och faktiskt läser, trots vår ytliga inställning till den.

en reaktion som syns i hjärnanNy typ av marknadsföring

Hur tar man reda på vad som är bra marknadsföring då? I allt myller är det som sagt svårt att veta vad vi människor uppfattar som bra reklam och vad det är som fastnar, men nya metoder inom marknadsföringsforskning har utvecklats och en ny forskning som heter neuromarketing har utvecklats. Denna metod registrerar den verkliga reaktionen hos kunden genom elektroder och liknande. Det innebär en ny typ av forskning som ger som individuellt anpassade reklamannonser. En typ av sådan är den marknadsföring som finns på Facebook är anpassad efter våra aktiviteter på internet och vad vi söker efter.