Kampanjwebben Vi kan webb

Det egna företaget och webben

Idag har de flesta företag svårt att överleva utan en tydlig profil på webben. Det kan handla om att ha en företagsblogg, ett Twitter-konto och en hemsida. En hemsida blir den naturliga kontaktplatsen för alla kunder som vill ha information, vilket har gjort att en egen webbplats kan ses som de mest nödvändiga.

Det är inte bara i förhållande till företagets kunder som man bör ha en kanal för kommunikation på webben. Även internt är det viktigt att det finns tillgängliga kanaler för att kunna kommunicera. Kommunikationen leder till att man har möjligheter till att:

  • Arbeta under friare former mellan olika projekt.
  • Utan hinder kunna arbeta mot samma mål.
  • Få en struktur som är tillgänglig för alla som behöver det.

Struktur med programvara

Ett företag, oavsett storlek och den fas som man för tillfället befinner sig i, är i behov av att ha en struktur. PWC MyBusiness Bokföringsprogram är ett program framtaget för att kunna förenkla vardagen för alla företagare. Med programmet blir det lättare att på ett överskådligt sätt ta hand om företagets bokföring. Det handlar bland annat om att förenkla hanteringen av ens kundfakturor, få en tydligare överblick över alla leverantörsfakturorna samtidigt som man får redskapen till att ordna en enkel och tydlig struktur.  PWC MyBusiness Bokföringsprogram är dessutom ett program som antingen kan skötas p egen hand i företaget eller med assistans av den redovisningsbyrå man har.

Små företag som blir starkare

Konkurrensen mellan företag i en och samma bransch ses ofta som ett hot, vilket det naturligtvis också delvis är. Men konkurrensen är också en nyttig och hälsosam faktor som får en att vilja jobba hårdare och alltid sträva mot att bli bättre. Det har visat sig att det finns många synergi-effekter av att tillsammans kunna samarbeta och ta del av varandras kompetenser, mellan företagen. Detta behöver inte ske inom branschen, utan ge större effekter om man samarbetar med företag som inte helt befattar sig med samma områden som en själv. Undersökningar, som man kan läsa om i denna artikeln, visar på att ett nätverk av blandade kontakter som leder till samarbeten, är lika nödvändiga och användningsbara för företag som det är för privatpersoner.